Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Økonomisk Og Materiell Støtte
Formål
Samle inn penger til drift av barnehjemmet Emmas Children Care Center i Tanzania, samt administrasjon av driften.
Organisasjonsnummer
916948158
Forretningsadresse
c/o Else Karine Stangeland
Ånnerudskogen 2A
1383 ASKER
E-post
else.karine@yahoo.no
Hjemmeside
http://eccc.no
Mobiltelefon
481 05 126