Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Økonomisk Og Materiell Støtte
Formål
Hjelpe barn, unge og familier på Sri Lanka til en god oppvekst og et verdig liv, gjennom bistand til mat, bolig, utdannelse og annen relevant bistand.
Organisasjonsnummer
997787900
Forretningsadresse
Petra Fougners vei 24
1388 BORGEN
Hjemmeside
http://www.tntg.no
Mobiltelefon
932 05 059