Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Foreningen skal ivareta pakistanernes velferd og interesser, individuelle så vel som felles. Den skal arbeide aktivt for integrering av pakistansk og norsk kultur. Motarbeide alle former for diskriminering. Arrangere kurs, workshop, seminarer og aktiviteter. Feire hellig- og nasjonale dager.
Organisasjonsnummer
918488766
Forretningsadresse
c/o Tanvir Ahmed
Drammensveien 890B
1383 ASKER
Kontaktperson
Tanvir Ahmed
E-post
apkfn@hotmail.com
Mobiltelefon
484 24 515