Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Integreringsaktiviteter og pengestøtte til Høn bofellesskap, utdeling av julegaver til brukere av varmestua, utdeling av Ungdomsprisen og Bleikerprisen m.m.
Organisasjonsnummer
998763541
Postadresse
Skytterveien 20
1392 VETTRE
Forretningsadresse
v/ Rolf Dale
Rådyrfaret 20
1383 ASKER
Kontaktperson
Rolv Dale
Hjemmeside
http://asker.rotary.no
Mobiltelefon
97541774