Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Medlemsorganisasjon med humanitært formål.
Organisasjonsnummer
984271867
Postadresse
c/o Gerd Stenrud
Fredtunveien 10
1386 ASKER
E-post
toraanne@online.no
Mobiltelefon
930 45 093
Telefon
66 79 01 02