Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Velforening i hytteområde.
Organisasjonsnummer
993408336
Forretningsadresse
Fredtunveien 57
1386 ASKER
E-post
btagrung@online.no
Mobiltelefon
91777457
Faks
32 27 67 59