Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Arbeider for medmenneskelighet, og gir hjelp til mennesker med bistandsbehov der samfunnet ikke gir nødvendig hjelp. I flere tiår har Civitan Club Asker 2 ganger i året delt ut blomster til beboerne på sykehjem og de største bo og omsorgssentrene i bygda. Gjennom Frelsesarmeen gir vi julegaver til mennesker i Asker, som har det vanskelig. Vi har også et våkent øye for spesielle behov hos barn og funksjonshemmede. I 2015 delte vi for første gang ut "Civitanprisen", som har som formål å stimulere enkeltpersoner, grupper, institusjoner og organisasjoner til fortsatt virksomhet innenfor Civitan Club Askers kjerneområder. Prisen, som var på kr. 50.000,-, gikk til Himmeljegerne, gruppen som viser vei til et rikere liv for funksjonshemmede.
Organisasjonsnummer
970544887
Forretningsadresse
c/o Torstein Seim
Leangveien 42A
1387 ASKER
Kontaktperson
Torstein Seim
E-post
torsseim@outlook.comp
Mobiltelefon
92414996
Telefon
66 78 74 80