Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Foreningens formål er å samle medlemmene til modultreff, hvor vi setter opp et stort modulanlegg, og kjører modelltog etter fastsatte ruter og tidtabeller. Foreningen og foreningens medlemmer er tilknyttet en tilsvarende tysk organisasjon - http://www.fremo-net.eu/ - Freundekreis Europäeischer Modellbahner, som har tilsvarende aktivitet. Grupperinger finnes også i Sverige, Danmark, Nederland, Østerike, Tjekkoslovakia og Sveits. I Norge finnes i hovedsak medlemmene i Oslo, Horten, Arendal, Kristiansand, Sandnes og Bodø. Medlemstallet er for tiden i overkant av 60.
Organisasjonsnummer
997880471
Forretningsadresse
Brendsrudlia 3
1385 ASKER
E-post
fremonorge@gmail.com
Hjemmeside
http://www.fremo-net.eu/
Telefon
90 78 20 05