Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Seniordans.
Organisasjonsnummer
916667094
Postadresse
c/o Laila Samuelsen
Katrineåsveien 38
3440 RØYKEN
Forretningsadresse
Innbyggertorget i Heggedal
c/o Heggedal Seniorsenter
1389 HEGGEDAL