Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Holmen KFUK-KFUM-speidere har som mål å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi.
Organisasjonsnummer
994795260
Postadresse
c/o Kristen Tveter
Åstadveien 23
1396 BILLINGSTAD
Forretningsadresse
c/o Holmen kirke
Nesbruveien 55
1396 BILLINGSTAD
E-post
info@holmenspeiderne.no
Hjemmeside
http://www.holmenspeiderne.no
Mobiltelefon
957 29 539
Telefon
66 77 79 42