Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Forening med formål å støtte utvalgte humanitære formål.
Organisasjonsnummer
889440872
Forretningsadresse
c/o Olav Andenæs
Jacob Neumanns vei 41
1384 ASKER
Kontaktperson
Olav Andenæs
E-post
knut.hogsnes@no.abb.com
Mobiltelefon
45661959
Telefon
66 78 92 73