Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Medlemsorganisasjon med humanitært formål.
Organisasjonsnummer
984309910
Postadresse
c/o Ove Killingberg
Landingsveien 114
0767 OSLO
Forretningsadresse
c/o Svein-Erik Lind
Dælifaret 47
1383 ASKER
Kontaktperson
Ove John Killingberg
E-post
ove.killingberg@outlook.com
Mobiltelefon
901 64 205