Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Veldedig humanitær organisasjon.
Organisasjonsnummer
992232277
Forretningsadresse
c/o Benny Hebo Larsen
Lundekroken 24
1396 BILLINGSTAD
Kontaktperson
Benny Larsen
E-post
bennyhl@frisurf.no
Mobiltelefon
90598781
Telefon
66 84 71 64