Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Drive småbåthavn med opplagsplass.
Organisasjonsnummer
993485985
Forretningsadresse
Postboks 77
1394 NESBRU
Kontaktperson
Nils-Jacob Mortensen