Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Rotarys formål er å gagne andre, oppmuntre og arbeide for fellesskap og felles innsats for å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.
Organisasjonsnummer
991185194
Forretningsadresse
c/o Hans Riddervold
Torstadbakken 27A
1395 HVALSTAD
Kontaktperson
Hans Riddervold
E-post
oystein.bjorge@outlook.com
Hjemmeside
http://www.nesbru.rotary.no
Mobiltelefon
906 39 616