Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Hundeklubb.
Organisasjonsnummer
991831541
Postadresse
c/o Eli Hall
Greverudveien 11
1395 HVALSTAD
Kontaktperson
Ann Kristin Sletnes
E-post
puddel@klubb.nkk.no
Hjemmeside
http://www.puddelklubb.no
Mobiltelefon
907 87 825