Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Loge av Odd Fellow ordenen i Norge.
Organisasjonsnummer
996138089
Postadresse
Postboks 432
1373 ASKER
Forretningsadresse
Røykenveien 142B
1386 ASKER
Hjemmeside
http://www.oddfellow.no