Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Lokal forening av Tempel Ridder Ordenen i Norge.
Organisasjonsnummer
821978602
Postadresse
c/o Sverre Rolv Herulv
Høgtunveien 6
1383 ASKER
Forretningsadresse
c/o Hotvedt Gård
Hotvetveien 41
3018 DRAMMEN