Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Skal være en møteplass, sammarbeidspartner og en motor i arbeidet for et godt nærmiljø, sammen med organisasjoner, enkelt personer og frivillige.
Organisasjonsnummer
917429715
Forretningsadresse
c/o Elisabeth Bye
Sjøstrandveien 8
1391 VOLLEN