Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Sosiale Tjenester
Formål
Bidra til å forbedre relasjoner mellom enkeltpersoner og andre mennesker, både i familiegrupper, arbeidsliv og sosialt. Vår målgruppe er familier og enkelte som av ulike grunner har vanskeligheter som det er innenfor vårt formål å bidra til å avhjelpe. Vi gjør dette med en rekke ulike tiltak og arrangementer som er rettet mot at deltagere både på aktiviteter og også i organisasjonen opplever vekst, glede og mening. Vi er er non-profitt organisasjon, og ønsker å bruke våre midler til tiltak i tråd med vårt formål.
Organisasjonsnummer
920772536
Forretningsadresse
c/o Remi Marents
Blakstad hageby 25A
1392 VETTRE
E-post
remi@marents.no
Mobiltelefon
916 66 666