Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Lokal klubb tilsluttet Y's men international region Norge. Arrangere medlemsmøter av sosial karakter, der en tar opp tema knyttet til religiøse, økonomiske og samfunnsmessige spørsmål.
Organisasjonsnummer
996447502
Postadresse
c/o Aud Magelssen Stønjum
Søndre Borgen 3
1388 BORGEN
Forretningsadresse
c/o Bjørn Lande
Hønskollen 7
1384 ASKER
E-post
asker.ysmen.no@gmail.com
Hjemmeside
http://www.aymc.info
Mobiltelefon
992 36 180
Telefon
66 78 28 97