Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Lokal klubb tilsluttet Y's men international region Norge. Arrangere medlemsmøter av sosial karakter, der en tar opp tema knyttet til religiøse, økonomiske og samfunnsmessige spørsmål.
Organisasjonsnummer
996447502
Forretningsadresse
Trettestykket 66
1388 BORGEN
E-post
asker.ysmen.no@gmail.com
Hjemmeside
http://www.aymc.info
Mobiltelefon
90736790
Telefon
66 90 54 34