Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Lokallag av livssynsorganisasjonen Human-Etisk Forbund.
Organisasjonsnummer
894493402
Postadresse
Postboks 132
1371 ASKER
Forretningsadresse

1371 ASKER
Kontaktperson
Anders Lingaas