Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Menigheten skal fremme og praktisere bibelens lære slik den framholdes av trossamfunnet Jehovas vitner.
Organisasjonsnummer
993029521
Postadresse
v/Øystein Gaathaug
Vesledamveien 41
3440 RØYKEN
Forretningsadresse
Heggedalsveien 300
1389 HEGGEDAL
Kontaktperson
Øystein Gaathaug