Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Menighet - Jehovas Vitner.
Organisasjonsnummer
998126339
Postadresse
c/o Jack Lauridsen
Skjellestadåsen 19
1389 HEGGEDAL
Forretningsadresse
Øvre Eikervei 22
3048 DRAMMEN
Kontaktperson
Fabian Alexander Peralta
E-post
rcqueiruga@c2i.net
Telefon
32 87 54 54