Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Drive losjevirksomhet.
Organisasjonsnummer
998725526
Forretningsadresse
c/o Olav George Vegå
Rosenkrantz vei 36
1397 NESØYA
E-post
hm.plovik@losje.org
Hjemmeside
http://www.losje.org
Mobiltelefon
902 51 255
Telefon
32 12 52 24