Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Verdialliansen skal med en positiv profil fremme kristne verdier som kilde og kraft i utviklingen av det norske og de nordiske samfunn, kulturer og økonomier.
Organisasjonsnummer
913714547
Postadresse
Postboks 23
1371 ASKER
Forretningsadresse
Gml. Drammens vei 227
1383 ASKER