Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Lokal forening hvis formål er å fremme medlemmenes felles interesser i forhold til bomiljø, trivsel og forskjønnelse, fremme tiltak til beste for barn og eldre samt arbeide med offentlige og private institusjoner i saken av felles interesse.
Organisasjonsnummer
993627550
Postadresse
Postboks 187
1377 BILLINGSTAD
Forretningsadresse

1377 BILLINGSTAD
Kontaktperson
Egil Steinsland
E-post
billingstadvel@gmail.com
Hjemmeside
http://www.billingstad.no