Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Velforening til beste for felleskapet i lokalområdet på Bjerkås.
Organisasjonsnummer
818453612
Postadresse
Postboks 3
1391 VOLLEN
Forretningsadresse
c/o Dag - Stephen Solberg
Høymyrmarka 201
1391 VOLLEN