Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for bedre bomiljø, trivsel og forskjønnelse.
Organisasjonsnummer
922986169
Forretningsadresse
c/o Markus Berg
Bondistranda 12
1386 ASKER