Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Ivareta medlemmes interesser i Briskåe hyttegrend. Det skal arbeides aktivt for å fremme interessen for hytte- og friluftsliv. Det skal særlig legges vekt på et godt samarbeid med grunneier og andre interesseorganisasjoner i området.
Organisasjonsnummer
820619072
Forretningsadresse
c/o Ole Kristian Rygh
Granbakken 22
1386 ASKER