Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Vellets formål er å ivareta medlemmenes felles interesse i den utstrekning generalforsamlingen og styret bestemmer og vellets økonomi tillater.
Organisasjonsnummer
991983031
Postadresse
Postboks 516
1302 SANDVIKA
Forretningsadresse
Brønnøyveien 57
1397 NESØYA
Hjemmeside
http://www.bronnoya.no
Telefon
66 84 76 29