Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Drengsrud Vel skal ivareta medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.
Organisasjonsnummer
916354681
Postadresse
c/o Eirik D. Hagen
Drengsrudveien 63
1383 ASKER
Kontaktperson
Envor Madeleine Skårdalsmo
Mobiltelefon
480 98 683