Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Huseierforeningens hovedmål er å eie, forvalte og vedlikeholde de deler av boområdet som er regulert til privat fellesområde. Foreningen arbeider for huseiernes felles interesser.
Organisasjonsnummer
987687568
Postadresse
Postboks 85
1380 HEGGEDAL
Forretningsadresse
Heggedal
1389 HEGGEDAL
Kontaktperson
Åse Mai Müller
E-post
styret@heggedalsmarka.com
Hjemmeside
http://www.heggedalsmarka.com