Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Hvalstad Vel er en upolitisk forening av grunneiere og leieboere som har til formål å: -fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for bedre bomiljø, trivsel, forskjønnelse og trafikksikkerhet. -fremme tiltak til beste for barn og eldre i området. -samarbeide med Asker kommune og andre instittusjoner og foreninger i saker av felles interesse.
Organisasjonsnummer
998462517
Postadresse
Postboks 308
1379 NESBRU
Forretningsadresse

1379 NESBRU