Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Nedre Slependen Vel er en upolitisk forening av grunneiere og leieboere som har til formål å: Fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for bedre bomiljø trivsel og forskjjønnelse fremme tiltak til beste for barn og eldre i området. Samarbeide med Asker Kommune ogandreinstitusjoner og foreninger i saker av felles interesse Vellet behandler alle saker som tjener disse formål. Vellet er medlem av Asker Velforbund.
Organisasjonsnummer
997460588
Forretningsadresse
c/o Kjell R. T. Moldskred
Guriåsen 4
1341 SLEPENDEN
Kontaktperson
Kjell Roger Moldskred
E-post
nedreslependenvel@gmail.com
Mobiltelefon
957 71 187