Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Øvre Høn Vel er en upolitisk forening av grunneiere og leieboere som har til formål å: - fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for bedre bomiljø, trivsel og forskjønnelse - fremme tiltak til beste for barn og eldre i området - samarbeide med Asker kommune og andre institusjoner og foreninger i saker av felles interesse. Vellet behandler alle saker som tjener disse formål. Vellet er medlem av Asker Velforbund og Norges Velforbund
Organisasjonsnummer
915816096
Forretningsadresse
c/o Espen Bølskog Davidsen
Hønsfaret 17
1384 ASKER
Kontaktperson
Espen Davidsen