Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Tomtefesteforening. Laget har til formål å fremme felles interesser for beboerne på Øvre Vakås.
Organisasjonsnummer
913130634
Postadresse
c/o Anders Bakke
Vakåsveien 68E
1395 HVALSTAD
E-post
ovrevakaas@gmail.com
Hjemmeside
http://øvt.no
Mobiltelefon
952 14 841