Kommunen kan tildele standplass på Karl Nilsens plass i Asker sentrum. Større arrangementer i sentrum må vi kontaktes om i god tid.

Stands

Lag og foreninger fra Asker og skoleklasser som ønsker inntekter til arrangementer og turer kan søke om å ha stand på Karl Nilsens plass (plassen utenfor hovedinngangen til Trekanten senter).

I perioden fra mai til valgdagen i et valgår, er alle plassene forbeholdt politiske partier. Disse trenger ikke søke plass, men fordeler plassene seg imellom.

Stands skal ikke brukes til salg av varer og tjenester (gjelder også verving av medlemmer til kommersielle virksomheter som treningsstudioer og lignende).

Det er ikke tillatt å bruke musikkanlegg/høyttaler/megafon eller lignende på standen.

Størrelse og utforming

Stands kan være i størrelsesorden 1,5 - 2 m2, med mulighet for et lite tak over. Det er ikke tillatt å sette opp plakater eller lignende utenom plassen som blir tildelt. Husk at stands ikke skal hindre god fremkommelighet for alle.

Søknad og mer informasjon

Har du spørsmål, kontakt Servicetorget.

Les mer om stands i avsnitt 2.4 av retningslinjer for bruk og utforming av uteareal i Asker kommune.

Markedsdager

For stands/salgsboder i forbindelse med Askerdagene og Bondens marked, ta kontakt med Asker Sentrum AS.

Større arrangementer

Planlegges det større arrangementer må Kommunalteknisk avdeling kontaktes i god tid. Ved arrangementer som berører trafikkarealer skal det utarbeides en plan som viser omfanget og trafikkavvikling (kjøring og gangtrafikk). Denne skal forhåndsgodkjennes av Kommunalteknisk avdeling.

Les mer om arrangementer på torg og i gatene i avsnitt 6 av retningslinjer for bruk og utforming av uteareal i Asker kommune.

Søknadsskjema standplass