Kommunen kan tildele standplass på Karl Nilsens plass i Asker sentrum. Større arrangementer i sentrum må vi kontaktes om i god tid.

Stands

Stands kan være i størrelsesorden 1,5 - 2 m2, med mulighet for et lite tak over. Det er ikke tillatt å sette opp plakater eller lignende utenom plassen som blir tildelt. Husk at stands ikke skal hindre god fremkommelighet for alle.

  • OBS: Stands skal ikke brukes til salg av varer og tjenester.

Ønsker du å søke om standplass på Karl Nilsens plass i sentrum, kan du bruke søknadsskjemaet nederst på sidenFor mer informasjon kontakt Servicetorget.

Les mer om stands i avsnitt 2.4 av retningslinjer for bruk og utforming av uteareal i Asker kommune.

Større arrangementer

Planlegges det større arrangementer må Kommunalteknisk avdeling kontaktes i god tid. Ved arrangementer som berører trafikkarealer skal det utarbeides en plan som viser omfanget og trafikkavvikling (kjøring og gangtrafikk). Denne skal forhåndsgodkjennes av Kommunalteknisk avdeling.

Les mer om stands i avsnitt 6 av retningslinjer for bruk og utforming av uteareal i Asker kommune.