Nye løsninger gjør det mulig å bo hjemme lenger

Asker og Bærum kommuner legger til rette for at innbyggerne skal kunne bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Kommunene har derfor inngått en omfattende kontrakt med Telenor Objects, om tjenester for en tryggere hverdag for hjemmeboende.

Kjernejournal

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.