Førstehjelp ved selvmordsfare

Dette er et kurs for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet.

Vaksinering av russ 2018

På bakgrunn av tilfeller med hjernehinnebetennelse de senere år anbefaler Folkehelseinstituttet russen, og andre som deltar aktivt i russefeiringen, å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse (meningokokk A,C,W og Y) i god tid før russefeiringen starter.

Menn søkes som helsefagarbeidere

Asker kommune deltar i et nasjonalt, interkommunalt, rekrutteringsprogram hvor menn med NAV-ytelser tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Er dette noe som passer for deg?

Krisesenteret tilbyr samtaler i Asker

Annenhver onsdag klokken 9.00-11.00 er ansatte på krisesenteret tilstede på Skysstasjonen 11, 3 etasje (Barne- og familieenheten). Du er velkommen til å komme til oss for en samtale i dette tidsrommet.