Hjemmesykepleien har fått nye elbiler

I løpet av 2018 får hjemmesykepleien 39 nye elbiler. De første 17 ble overlevert i april. Dette er et viktig skritt på veien mot målet om at minst 90 prosent av kommunens småbiler skal være utslippsfrie innen 2020.

Førstehjelp ved selvmordsfare

Dette er et kurs for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet.

Krisesenteret tilbyr samtaler i Asker

Annenhver onsdag klokken 9.00-11.00 er ansatte på krisesenteret tilstede på Skysstasjonen 11, 3 etasje (Barne- og familieenheten). Du er velkommen til å komme til oss for en samtale i dette tidsrommet.