Torsdag 19. september kl 18.30 - 20.30 arrangeres Alzheimerdagen på Asker kulturhus

Du inviteres til en åpen og gratis samling, og det er ingen påmelding.

Program

  • Demens og forebyggende tiltak, ved professor Knut Engedal
  • Presentasjon av Leon Jarners Minnefond, ved tannlege Harry S. Selikowitz og Dr.Odont Leon Jarner
  • Oppfølging etter demensdiagnosen i Asker, ved demensrådgiver Anne-Karin Frisk
  • Evaluering av det nasjonale prosjektet om oppfølging, ved professor Øyvind Kirkevold
  • Hvilken rolle kan innbyggertorgene ha for personer med demens og deres pårørende? ved direktør Kristin Marie Felde
  • Hva kan jeg som politiker ta med meg videre fra dette som er kommet frem i dag? ved politiker Cecilie Lindgren

Velkommen til alle!