Fysioterapeutene ved Bråset bo- og omsorgssenter la merke til at noen hoftepasienter kom seg raskere enn andre. Det var starten på et spennende forskningsprosjekt.

Les mer om dette spennende forskingsprosjektet på Røyken kommunes nettsider.