Dette er et kurs for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet.

På kurset lærer deltakerne å:

  • fange opp mennesker som kan være i selvmordsfare
  • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
  • hjelpe personen i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig
  • gjøre en enkel risikovurdering
  • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge livet bruke nære ressurser i krisehjelp

Praktisk informasjon

Kurset avholde på Kunnskapssenteret i Drammensveien 915 i Asker den 21. og 22. mars 2018 kl. 0830-1600. Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset.

Kursavgift : Kr 750,- som også inkluderer lunsj.

Kurset gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling, praktiske øvelser og mye jobbing i smågrupper.

Undervisningen foregår av lokale fagpersoner som er registrerte kursledere. Vivat selvmordsforebygging har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Vivat er et av flere oppfølgingstiltak etter Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Helsedirektoratet.

Du finner mer informasjon om kurset på Vivat.

Kontaktpersoner og påmelding

Forespørsler om kurset kan rettes til:
Vivi-Ann Rype
e-post: vivi-ann.rype@asker.kommune.no
Telefon: 920 24 108

Wenche Rudsengen
e-post: wenche.rudsengen@asker.kommune.no
telefon: 488 95 591

Påmelding kan gjøres via Obisoft for ansatte i Asker kommune og via e-post for eksterne deltakere.

Påmeldingsfristen er 12.mars.