I løpet av 2018 får hjemmesykepleien 39 nye elbiler. De første 17 ble overlevert i april. Dette er et viktig skritt på veien mot målet om at minst 90 prosent av kommunens småbiler skal være utslippsfrie innen 2020.

Asker kommune er avhengig av biler for å få levert en del av våre tjenester til innbyggerne. Vi har et mål om at minst 90 prosent av småbilene våre skal være nullutslippsbiler, det vil si gå på elektrisitet, hydrogen eller biogass, innen 2020.

Elbilene ble levert på store billastebiler
I løpet av 2018 bytter hjemmesykepleien ut 39 av sine 61 biler med elbiler.

- Hjemmesykepleien er den av kommunens virksomheter som har flest småbiler, totalt 61. I løpet av 2018 bytter vi ut 39 av disse med elbiler. Fra før av har hjemmesykepleien tre elbiler og én biogassdrevet bil, forteller leder av hjemmesykepleien, Vigdis Vagle.

Før hjemmesykepleiens anskaffelse var det totalt 32 prosent av kommunens biler som var nullutslippsbiler. Etter anskaffelsen øker dette til 55 prosent.

Helsefagarbeider Ramazan Arikan og pleiemedarbeider Anne Vigdal Eidem kjører avgårde i en av hjemmesykepleiens nye elbiler.
Helsefagarbeider Ramazan Arikan og pleiemedarbeider Anne Vigdal Eidem kjører avgårde i en av hjemmesykepleiens nye elbiler.

En forutsetning for at kommunen kan gå over til elbiler er at vi også har ladestasjoner til dem. I forkant av at hjemmesykepleien får de nye elbilene har vi derfor også etablert nye ladestasjoner. Vi har nå 53 ladestasjoner ved hjemmesykepleiens lokasjoner. I løpet av 2019 vil 53 av hjemmesykepleiens 61 biler, eller 87 prosent, være nullutslippsbiler.

Reduserte utslipp av klimagasser fra kommunale biler bidrar godt til å redusere det overordnede målet om at utslippene av klimagasser fra kommunal virksomhet skal reduseres med 80 prosent innen 2020 sammenlignet med 2007.