Tilbudet om gratis HPV-vaksine via kommunen er tidsbegrenset. Vaksinasjonen må starte senest i desember 2018, og den siste av de tre dosene må være tatt innen 1. juli 2019.

Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder. Tilbudet om gratis HPV-vaksine omfatter kvinner født i 1991 eller senere.

Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft, og kvinner som har betalt for HPV-vaksine får ikke refundert utgifter til vaksine og vaksinasjon.

Start vaksinasjonen i 2018

Kvinner som av ulike årsaker ikke får tatt de tre dosene innen 1. juli 2019 må selv betale for resterende doser. Tre doser skal til for å få full effekt, så første vaksinasjon må du ta senest i desember 2018..

I Asker kommune kan du få vaksinen på Vaksinasjons- og smittevernkontoret. Timebestilling via e-post: vaksinasjon@asker.kommune.no eller på telefon: 66 76 83 30

Du kan lese mer om vaksinen på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider.

Illustrasjonsbilde av unge jenter