Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Helseregion Sør-Øst Norge startet innføringen av kjernejournal på Akershus Universitetssykehus (Ahus), og innbyggerne i kommunene rundt Ahus fikk kjernejournal i august 2015. Oslo Universitetssykehus (OUS) og Sunnaas innføres høsten 2016. Resten av helseregion, inklusive kommunene rundt Vestre Viken HF innføres i 2017.

Se mer informasjon om kjernejournal på helsenorge.no.