Annenhver onsdag klokken 9.00-11.00 er ansatte på krisesenteret tilstede på Skysstasjonen 11, 3 etasje (Barne- og familieenheten). Du er velkommen til å komme til oss for en samtale i dette tidsrommet.

Hvis du ønsker å avtale et møte på forhånd, kan du ringe oss på 67 50 83 83 eller 90 65 44 21, eller sende en e-post til: abkr@baerum.kommune.no  / familievoldskoordinator@baerum.kommune.no.

Disse onsdagene er vi i Asker:

  • 29. august
  • 12. september
  • 26. september
  • 10. oktober
  • 24. oktober
  • 7. november
  • 21. november
  • 19.desember

Les mer om krisesenteret og hva vi tilbyr på egen nettside.