Vi skal etablere et nytt bo- og omsorgssenter på Nesbru og kan tilby muligheten til å være med på forme botilbudet til personer med demens og personer med alderspsykiatriske problemstillinger. Du vil jobbe i helt nye og moderne lokaler, med et fint uteområde.

Du trenger ikke reise langt for å få de faglige utfordringene du ønsker.

Illustrasjon Nesbru sykehjem
Nordic - Office of Architecture / Norconsult

Som sykepleier i Asker kommune får du faglige utfordringer og stor variasjon i jobben, og du blir en del av en tjeneste i rask utvikling.

Kom på vårt åpent hus-arrangement og hør om alle de spennende mulighetene vi kan tilby.

Tid: Onsdag 27. september mellom kl. 17.00 og 19.00
Sted: Nesbru bo- og omsorgssenter, Gartnerveien 10, Nesbru

Ta gjerne kontakt med Anne Karine Lindaas, telefon 400 37 984, Rita Marit Sletteng Andersen telefon 951 13 245 eller Vera Garstad, telefon 414 05 077 for mer informasjon.

Velkommen!