Har du demens/kognitiv svikt, er under 70 og bor hjemme? Da inviteres du til "Møteplass".

"Møteplass" arrangeres på Erteløkka 3, 1. etasje, Asker sentrum påfølgende tirsdager våren 2019:

  • 29. januar
  • 26. februar
  • 26. mars
  • 30. april
  • 28. mai

Tidspunkt: kl. 18.00-19.30.

Gruppeledere: Rita Weum og Anne Kristiansen.

Innhold: En time med nyttige tips i hverdagen, informasjon, erfaringsutveksling og dialog. 

Egen selvhjelpsgruppe for ektefeller går parallelt. Det blir mulighet til å prate sammen fra et pårørendeperspektiv. 

Den siste halvtimen samles gruppene til sosialt samvær med enkel bevertning. 

Pris: Tilbudet støttes med midler fra Aldring og Helse og er gratis.

Trenger du mer informasjon eller ønsker å melde deg på?