Er du pårørende til noen som sliter med rusproblemer? Å være pårørende til en rusavhengig kan være svært belastende. Mange er så opptatte av å hjelpe den de er glad i, at de setter sine egne behov til side.

Vi i Asker kommune ønsker å gi støtte til deg som har en rusavhengig som en av dine nærmeste. Vi vil gjerne høre om hvordan du som pårørende opplever dagens tjenester. Hva fungerer og hva kan bli bedre?

Vi inviterer derfor til dialogseminar:

 • Lørdag 2. september, klokken 11.00-15.00
 • Mestringshuset i Asker, Erteløkka 3
 • Vi serverer lunsj og kaffe

På seminaret blir du kjent med hvilke tilbud som finnes i Asker, både i regi av kommunen og gjennom frivillige organisasjoner.

Program

 • 11.00 - 11.15: Ordfører Lene Conradi ønsker velkommen
 • 11.15 - 12.15: Informasjon om ulike tilbud i kommunal og frivillig regi
 • 12.15 - 12.45: Enkel lunsj
 • 12.45 - 13.30: Samtale ledet av Petter Nyquist
 • 13.30 - 13.45: Kaffe
 • 13.45 - 14.15: Dialog rundt bordene – Hva i kommunenes tjenestetilbud oppleves som bra og hva savner du / ønsker du mer av?
 • 14.15 - 14.20: Oppsummering og avslutning
 • 14.20 - 15.00: Mulighet for å stille spørsmål til representanter fra tjenestene i kommunen og de frivillige

Påmelding ikke nødvendig. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Marielle Andersen på e-post mariell.andersen@asker.kommune.no, eller telefonnummer 468 99 324.

Velkommen skal du være!