Nå kan innbyggere som mottar tjenester fra hjemmesykepleien trygt sende meldinger til Asker kommune på helsenorge.no.

Løsningen innføres i første omgang til kommunikasjon med hjemmesykepleien, men tilbudet blir gradvis utvidet.

Send og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen

Brukere kan enkelt og trygt sende og motta meldinger. Meldingene kan inneholde sensitive opplysninger da løsningen krever innlogging gjennom ID-porten.

Alle meldinger lagres i den elektroniske pasientjournalen, og både brukeren og kommunen har dermed god dokumentasjon. Løsningen legger også til rette for direkte kontakt mellom hjemmetjenesten og pårørende (dersom det er gitt fullmakt).

Se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk

Ved å logge inn på helsenorge.no kan du som bruker se avtaler med helsetjenestene i kommunen, for eksempel besøk fra hjemmesykepleien. Du kan også avlyse besøk som ikke passer. Avbestillingene registreres direkte i kommunens elektroniske pasientjournal.

På denne måten blir det enklere for deg som bruker å planlegge din hverdag. 

Få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post

Bruker og/eller pårørende med fullmakt kan få varsel på e-post eller tekstmelding når et hjemmebesøk er utført. 

Innlogging

  • For å logge inn på helsenorge.no benyttes BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID.
  • Innloggingen har sikkerhetsnivå 4, som gjør det mulig å utveksle sensitive opplysninger.
  • Pårørende kan få tilgang til tjenestene med fullmakt fra brukeren.

Mer informasjon

Les mer om kommunale helsetjenester på helsenorge.no. 

Helsenorge.no har en egen hjelpetelefon dersom du trenger hjelp til å logge deg inn: 

  • 23 32 70 00